Polska

Main photo by Alicja Neumiler – stock.adobe.com

Większa odporność łańcuchów dostaw i zróżnoważony rozwój środowiska

Nestlé Purina i Cereal Partners Poland przy wsparciu 3Keel i Preferred by Nature zainwestowały w rozwój LENs w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Głównym celem jest współfinansowanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego oraz rozwiązań opartych na naturze (Nature-based Solutions) na obszarach uprawy pszenicy. Szkolenia dla rolników na temat rolnictwa regeneracyjnego prowadziła Fundacja Terra Nostra.

W edycji 2023 sfinansowano wdrożenie praktyk regeneracyjnych na 2 407 hektarach gruntów ornych, głównie w Wielkopolsce i na Kujawach. Działania objęły zarówno praktyki polowe, jak i innowacjne rozwiązania zaproponowane przez rolników:

Zastępowanie nawozów sztucznych nawozami organicznymi

Zastosowanie zamiast nawozów syntetycznych obornika, kompostu lub innych nawozów organicznych, np. z biologcznymi stymulatorami lub mikoryzą, zmniejsza ryzyko wymywania składników odżywczych z gleby oraz ogranicza emisję dwutlenku węgla. To właśnie stosowanie nawozów sztucznych jest głównym czynnikiem wpływającym na ślad węglowy gospodarstwa. Poza poniesieniem żyzności gleby poprzez dostarczenie mikro- i makroelementów, obornik i kompost przyczynią się również do zwiększenia różnorodności biologicznej gleby oraz poprawią jej strukturę.

Zastosowanie aktywatorów gleby poprawiających jej strukturę, zdrowotność i żyzność

Niektóre parametry gleby (np. zdolność sorpcyjna, zawartość próchnicy, struktura) można poprawić poprzez zastosowanie różnych aktywatorów glebowych, efektywnych mikroorganizmów lub produktów opartych na naturalnych minerałach, które nie są zdefiniowane jako nawozy. Chociaż głównym sposobem poprawy tych parametrów gleby powinno być stosowanie nawozów zielonych i wykonywanie odpowiednich praktyk agrotechnicznych, można je także poprawić dzięki wyżej wymienionym produktom.

Włączanie do płodozmianu roślin strączkowych

Rośliny strączkowe żyją w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot atmosferyczny i dostarczają ten pierwiastek do gleby w formie lepiej przyswajalnej dla roślin niż ta pochodząca z nawozów syntetycznych. Zwiększenie udziału roślin strączkowych w płodozmianie pozwala zmniejszyć zużycie nawozów azotowych oraz poprawia zdrowie i różnorodność biologiczną gleby.

Innowacyjne inwestycje rolników

Budowa mobilnego kompostownika, który co roku może być przenoszony w inne miejsce i w pełni zaspokoi zapotrzebowanie gospodarstwa na nawóz naturalny. Kompost będzie wytwarzany z resztek roślinnych z dodatkiem obornika końskiego i kurzego, a także efektywnych mikroorganizmów.

Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do LENs, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Podsumowanie

Gdzie? Województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie
Kto? Spółki Nestlé przy wsparciu operacyjnym Preferred by Nature i 3Keel
Co? Działania w gospodarstwach rolnych zwiększające odporność łańcucha dostaw i wspierające zrównoważony rozwój

Partnerzy